Σειρά PFFY-PVLEM-E, PFFY-PVLRM-E

Εσωτερική συσκευή VRF σε αποδόσεις 2.2 kW έως 7.1 kW. Κατάλληλη για όλα τα είδη χώρων. Ιδανική διανομή του αέρα στον χώρο, ιδιαίτερα στην θέρμανση.

Σε δύο σειρές:  εμφανούς (VLEME) και κρυφού (VLRME) τύπου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο