Σειρά REPLACE MULTI

H τεχνολογία REPLACE MULTI επιτρέπει την αντικατάσταση ενός συστήματος VRFR22 ή R407 με αντίστοιχο σύστημα R410A, ξαναχρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ψυκτικές σωληνώσεις. H συγκεκριμένη τεχνολογία έχει τιμηθεί το 2007 με βραβείο του Ιαπωνικού Ινστιτούτου Εφεύρεσης και καινοτομίας, καθώς επίσης και με Έπαινο επιστήμης και τεχνολογίας, από τον Ιάπωνα Υπουργό Πολιτισμού και Επιστήμης το 2010. Με τις εξωτερικές μονάδες REPLACE MULTI επιτυγχάνεται:

  • Μείωση του κόστους σε σχέση με μία καινούργια εγκατάσταση έως και 55%.
  • Μεγαλύτερο COP (CoefficientOfPerformance) 40-60% σε σύγκριση με συστήματα που χρησιμοποιούν R22.
  • Λειτουργία σε χαμηλότερη στάθμη θορύβου.
  • Καθαρισμός των ψυκτικών σωληνώσεων και συλλογή του παλαιού ψυκτελαίου.
  • Αυτόματη πλήρωση R410 κατά την φάση καθαρισμού.
  • Σε αποδόσεις από 22 kW έως 101 kW.
Μετάβαση στο περιεχόμενο