Μονάδα BC CONTROLLER (ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

Αποτελεί την τεχνολογική «καρδιά» των συστημάτων ταυτόχρονης ψύξης/θέρμανσης (σειρά R2, WR2). Συνδέεται με την εξωτερική μονάδα με 2 σωλήνες και διαθέτει μια σειρά από εξόδους από τις οποίες συνδέεται με τις εσωτερικές μονάδες ομοίως μέσω ζεύγους ψυκτικών σωληνώσεων.

Ο διανομέας της σειράς BC μπορεί να συνδεθεί με 16 εσωτερικές μονάδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο