ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Η χρήση του δοχείου αδρανείας προτείνεται προαιρετικά για τους παρακάτω λόγους

 • Αυξάνει την διάρκεια ζωής της αντλίας θερμότητας (ελαχιστοποιεί το on – off της αντλίας)
 • Λειτουργεί ως συμπληρωματική πηγή υποβοήθησης της θέρμανσης όταν η αντλία δεν επαρκεί ή έχει
  βλάβη με χρήση άλλης πηγής (πχ υφιστάμενος λέβητας)

 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης και άλλων πηγών ενέργειας για υποβοήθηση της θέρμανσης και ταυτόχρονα
  των Ζεστών Νερών πχ ηλιακή ενέργεια,τζάκι,βιομάζα

  Διαθέσιμες σειρές απο 100 έως 1000 lt
  RG κατάλληλα για αποθήκευση κρύου νερού 7-12οC (για εφαρμογές ψύξης)
  PS κατάλληλα για αποθήκευση ζεστού νερού 16-95οC (για εφαρμογές θέρμανσης)
  PSR με σερπαντίνα για χρήση πρόσθετης πηγής θέρμανσης.

 • Μετάβαση στο περιεχόμενο