ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας θέσει φιλόδοξους στόχους για την προστασία του κλίματος και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας έχει εκδώσει από το 2002 μία σειρά οδηγιών με τελευταία την 2009/125/EC (ERP directive,Ecodesign) η οποία προσδιορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που πρέπει να έχουν όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Μέρος της παραπάνω οδηγίας αποτελεί ο κανονισμός Lot10 ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 01/01/2013 και αφορά όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα με ονομαστική απόδοση στην ψύξη έως 12kw.

Στα πλαίσια της παραπάνω οδηγίας εισάγονται δύο νέοι δείκτες (SEER και SCOP) οι οποίοι απεικονίζουν ρεαλιστικότερα την πραγματική ενεργειακή απόδοση των κλιματιστικών.Η βασική διαφορά τους από τους προγενέστερους (EER και COP) είναι ότι κατά τον υπολογισμό τους λαμβάνονται υπόψη θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας του κλιματιστικού σε ετήσια βάση.

SEER (Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης) αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης.Ορίζεται ως λόγος της ετήσιας απαιτούμενης ψύξης προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (η ετήσια κατανάλωση ψύξης βασίζεται σε 350 ώρες λειτουργίας)

SCOP (Eποχιακός συντελεστής απόδοσης) αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή θέρμανσης.Ορίζεται ως λόγος της ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (η ετήσια κατανάλωση θέρμανσης βασίζεται σε 1400 ώρες λειτουργίας)

Για την λειτουργία της θέρμανσης και επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες επιδρούν πολύ στη λειτουργία των κλιματιστικών συσκευών έχουν καθοριστεί για την Ευρώπη 3 κλιματικές ζώνες.

Μέση κλιματική ζώνη με σημείο αναφοράς το Στρασβούργο όπου η απαιτούμενη ισχύς αναφέρεται στους -10°C.

Ψυχρή κλιματική ζώνη με σημείο αναφοράς το Ελσίνκι όπου η απαιτούμενη ισχύς αναφέρεται στους -22°C.

Θερμή κλιματική ζώνη με σημείο αναφοράς την Αθήνα  όπου η απαιτούμενη ισχύς αναφέρεται στους +2°C.

Όλοι οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τις συσκευές με τεχνικά στοιχεία βάσει μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνθήκες Μέσης ζώνης.

Οι παραπάνω θερμοκρασίες αναφοράς είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στις οποίες επιτυγχάνεται η πλήρης απόδοση στην θέρμανση χωρίς ηλεκτρική αντίσταση.

Για την Μεσαία κλιματική ζώνη οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν θερμοκρασίες μεταξύ -10°C και +2°C. Η MITSUBISHI ELECTRIC έχει επιλέξει θερμοκρασία αναφοράς στους -10°C.

Σύμφωνα με την οδηγία για το 2015 και 2016 οι κλιματιστικές συσκευές που εισάγονται στην Ελλάδα πρέπει να έχουν μέγιστη ενεργειακή κλάση Α+ και ελάχιστη αποδεκτή F.Ανά διετία θα προστίθεται ένα επιπλέον + στην μέγιστη ενεργειακή κλάση με κορύφωση το 2019 όπου η έλάχιστη αποδεκτή ενεργειακή κλάση θα είναι η D και η μέγιστη η A+++ σε συνθήκες μέσης κλιματικής ζώνης.

Η MITSUBISHI ELECTRIC θέλοντας να είναι πάντα στην πρωτοπορία διαθέτει στην αγορά από το 2013 την κορυφαία της σειρά FH με ενεργειακή κλάση Α+++ και στην ψύξη και στην θέρμανση σε συνθήκες μέσης κλιματικής ζώνης.

Στα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών πολλών εταιρειών αναγράφονται ενεργειακές κλάσεις που αναφέρονται στην θερμή ζώνη. Ετσι μπορεί να αναγράφεται κλάση A++ ενώ στην πραγματικότητα να πρόκειται για κλάση Α στην μέση κλιματική ζώνη.

Οι ενεργειακές κλάσεις σε όλες τις σειρές της MITSUBISHI ELECTRIC αναφέρονται στην μέση κλιματική ζώνη.Στα φυλλάδια μας θα βρείτε και τις αντίστοιχες κλάσεις για την θερμή ζώνη οι οποίες είναι οι υψηλότερες της αγοράς (SCOP A+++ σε όλες τις σειρές, σε όλες τις αποδόσεις ! )

Μία κλιματιστική συσκευή υψηλής ενεργειακής κλάσης στην μέση ζώνη, μπορεί να είναι ακριβότερη,αλλά το κόστος λειτουργίας σε σχέση με μία χαμηλότερης κλάσης ή αντίστοιχης κλάσης στην θερμή ζώνη είναι πολύ μικρότερο.

Εχει παρατηρηθεί από μετρήσεις ότι η εξοικονόμηση συνολικής ενέργειας ανά έτος είναι της τάξης των 100kWh από την μια κατηγορία στην επόμενη. Η διαφορά αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση του κόστους κατά περίπου 15% ανά κατηγορία. Ενα κλιματιστικό MITSUBISHI ενεργειακής κλάσης Α+++ καταναλώνει 45% λιγότερο ρεύμα σε σχέση με ένα ενεργειακής κλάσης Α.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει απόσβεση του επιπλέον κόστους σε ένα έως δύο χρόνια ανάλογα και με την χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.