• ΜΟΝΑΔΑ HWS (Hot Water Supply)  BU


  mitsubishi HWS 01


  Εσωτερική μονάδα παραγωγής ζεστού νερού έως 70 οC ονομαστικής ισχύος 12.5 kw για σύνδεση μόνο με εξωτερικές μονάδες HEAT RECOVERY R2 και WR2 Ιδανική λύση για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, όλο τον χρόνο. Κατάλληλη για όλα τα συστήματα θέρμανσης (fan coil units, θέρμανση δαπέδου,κλασικά σώματα) Χρησιμοποιεί τη δωρεάν θερμότητα που αποσπάται από τους κλιματιζόμενους χώρους καθώς και την ηλιακή ενέργεια με την συμβολή ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού.
  1. pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος) 2. pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)


   mitsubishi HWS 11
  mitsubishi HWS 12

 • ΜΟΝΑΔΑ ATW (Air To Water)  AU


  mitsubishi ATW 01
  Εσωτερική μονάδα παραγωγής ζεστού νερού έως 70 οC ονομαστικής ισχύος 12.5 kw για σύνδεση μόνο με εξωτερικές μονάδες HEAT RECOVERY R2 Ιδανική λύση για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, όλο τον χρόνο. Κατάλληλη για όλα τα συστήματα θέρμανσης (fan coil units, θέρμανση δαπέδου,κλασικά σώματα) Χρησιμοποιεί τη δωρεάν θερμότητα που αποσπάται από τους κλιματιζόμενους χώρους καθώς και την ηλιακή ενέργεια με την συμβολή ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού.
  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)

   mitsubishi ATW 11
 • ΜΟΝΑΔΑ BC CONTROLLER (ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)


  CMB 


  Αποτελεί την τεχνολογική «καρδιά» των συστημάτων ταυτόχρονης ψύξης/θέρμανσης (σειρά R2, WR2).

  Συνδέεται με την εξωτερική μονάδα με 2 σωλήνες και διαθέτει μια σειρά από εξόδους από τις οποίες συνδέεται με τις εσωτερικές μονάδες ομοίως μέσω ζεύγους ψυκτικών σωληνώσεων. 

   

  Ο διανομέας της σειράς BC μπορεί να συνδεθεί με 16 εσωτερικές μονάδες. 

  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)

   bc1
  BC2