Mitsubishi Electric logo

Mitsubishi Heavy logo

Gree logo