Σειρά ΕHSC

Yδραυλική μονάδα plug & play για σύνδεση με τις αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου, για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης/θέρμανσης.


Περιλαμβάνει :

  • εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch, booster heater, υδραυλικές και ψυκτικές αναμονές, FTC control system.

    (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)