Στην ίδια κατηγορία:

Σειρά CAHV-P500

Κατάλληλη για κάθε σύστημα θέρμανσης σε οικίες,κεντρικά συστήματα, εφαρμογές ζεστών νερών χρήσης σε Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία.


  • Εγγυημένη θερμοκρασία παραγωγής νερού έως 70 οC, χωρίς αντίσταση, χωρίς χρήση δεύτερου συμπιεστή

  • Επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας νερού σε 50% λιγότερο χρόνο από (συμβατικά αγοράς)

  • Γρήγορη απόψυξη (50% πιο γρήγορη από συμβατικά)

  • Μηδενική πτώση της θερμοκρασίας στους χώρους κατά την διάρκεια της απόψυξης

  • Συνεχόμενη λειτουργία για πάνω από 150 λεπτά, απόψυξη για 3 λεπτά.

    (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)