• Σειρά ΕHSC


   

  mitsubishi PKA 01Yδραυλική μονάδα plug & play για σύνδεση με τις αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου, για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης/θέρμανσης.


  Περιλαμβάνει : εναλλάκτη, κυκλοφορητή,δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch, booster heater, υδραυλικές και ψυκτικές αναμονές, FTC control system.

   


  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)


 • Σειρά ΕHPT


   

  mitsubishi PKA 01Yδραυλική μονάδα plug & play με Hydrobox και ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού για σύνδεση με τις αντλίες θερμότητας compact, αποκλειστικά για εφαρμογές θέρμανσης.


  Περιλαμβάνει : κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch, booster heater, υδραυλικές αναμονές, FTC control system και δοχείο ζεστού νερού χρήσης 200lt.

   


  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)


 • Σειρά ΕHST


   

  mitsubishi PKA 01Yδραυλική μονάδα plug & play με Hydrobox και ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού για σύνδεση με τις αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου, αποκλειστικά για εφαρμογές θέρμανσης.


  Περιλαμβάνει : εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch, booster heater, υδραυλικές αναμονές, FTC control system και δοχείο ζεστού νερού χρήσης 200lt σε έκδοση με αντίσταση ή χωρίς.

   


  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)


 • Σειρά HEX UNIT


   

  mitsubishi PKA 01Εσωτερική μονάδα Freon/νερού, για σύνδεση με τις αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου, με ελεύθερη επιλογή υδραυλικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με το INTERFACE PAC IF.


  pdf
  (Πατήστε το αρχείο PDF για περισσότερες λεπτομέρειες του προϊόντος)